Welkom

Hoe het ooit begonnen is

Dat iemand op een avond even een flesje wijn gaat kopen en twee jaar later terugkomt van een wereldreis, gebeurt wel eens. Dat iemand naar een postkantoor stapt voor een postzegel en er even later als filatelist in hart en nieren naar buiten stapt, is zeldzaam. Toch overkwam mij dat op een goede dag in Champsecret in Frankrijk.

ChampsecretOp zoek naar een kerstgeschenk voor een vriend die zegels uit Frankrijk verzamelde, ontmoette ik monsieur Piquet, kantoorhouder van het postkantoor in Champsecret. Die ontmoeting vond plaats in december 1989. Op de website kun je zien waar deze ontmoeting toe geleid heeft.

De verzameling

Als cultuurhistoricus voel ik mij bijzonder aangetrokken tot kunst. Ik heb mij vanaf het allereerste begin toegelegd op het verzamelen van zegels uit de hele wereld die kopieën zijn van - of gebaseerd zijn op - schilderijen. Je treft zegels aan vanaf 1960 van West-Europa, Oost-Europa, Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw Zeeland. Vanaf 1990 zegels die wereldwijd uitgegeven worden.

Onder schilderijen worden in dit verband ook litho's, grafieken, etsen, iconen, tekeningen en schetsen verstaan. Wat je niet zult aantreffen zijn postzegels met fresco's, foto's, affiches, cartoons, illustraties en kindertekeningen.

Alle postzegels die je op mijn website aantreft zijn uiteraard ook fysiek in mijn bezit. Ik verzamel uitsluitend zegels die postfris zijn.

De postzegels worden per land volgens de oplopende Michel catalogus nummers getoond. Alle zegels worden genoemd in publicaties van Michel (Rundschau) of de Specialkatalog Handbuch - Gemälde von dr. H. Meindel (Arbeitsgemeinschaft Kunstgeschichte e.V.).

Wat nog meer?

Van elke postzegel op deze website vind je naast de afbeelding ook de titel van het schilderij, de schilder, waar mogelijk de verblijfplaats van het schilderij, datum van uitgifte en de uitgiftewaarde. Waar mogelijk wordt naast de afbeelding van de postzegel ook het origineel 'werk' geplaatst. Daarnaast wordt zo uitgebreid mogelijk informatie gegeven over de schilder en zijn/haar stijl of onderwerpen. Soms staan er verwijzingen naar andere websites (o.a. Wikipedia), die meer achterinformatie geven over de schilder en zijn werk.

Opmerking of suggesties?

Veel plezier bij het doorzoeken van de website. Opmerkingen, tips, suggesties en opbouwende kritiek voor de website en de gepresenteerde collectie zijn natuurlijk van harte welkom. Je kunt reageren per e-mail (jpimbuwalda@gmail.com).  Je reactie zie ik met belangstelling tegemoet.